2017

« Tillbaka

Gustafsson, A. 2017. Miljögifter i Oxundaåns vattensystem. Sammanställning och bedömning av mätdata från sjöar och vattendrag till och med 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:1.

Hjelm, M., A. Gustafsson & M., Arvidsson. 2017. Ullnasjön, Rönningesjön och Hägernäsviken 2016. Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:2.

Lindqvist, U. Och A. Gustafsson. 2017. Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2014-2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:3.

Gustafsson, A., E. Rydin & U. Lindqvist. 2017. Vattenkvalitet och plankton i Vallentunasjön 2016. Utvärdering av effekter av biomanipulering. Naturvatten AB, Rapport 2017:4.

Lindqvist, U. 2017. Miljötillståndet i Långsjön före och efter aluminiumbehandling 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:5.

Hjelm, M., M. Arvidsson & A. Gustavsson. 2017. Yngelinentering 2016 Björnöfjärden och Fjällsviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:6.

Gustavsson, A. & U. Lindqvist. 2017. Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2016. Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:7.

Lindqvist, U. 2017. PM – Redovisning av Ullnatippens kontrollprogram 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:8.

Hjelm, M., A. Gustafsson & M. Arvidsson. 2017. Aluminium i biota III – Halter i fisk, bottendjur och blåstång 2012-2016 i den aluminiumbehandlade Björnöfjärden samt referensområden. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:9.

Gustafsson, A., U. Lindqvist & M. Arvidsson. 2017. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2016 Lejondalssjön, Örnässjön, Lillsjön och Lillån. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:10.

Lindqvist, U. 2017. Provfiske i Björnöfjärden och Fjällsviksviken, sommaren 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:11.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2017. Bottenfaunaundersökning 2016 – Björnöfjärden och Fjällsviksviken, Värmdö kommun. Naturvatten AB, Rapport 2017:12.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2017. Förslag till miljöövervakningsprogram för Måsnaren. Naturvatten AB, Rapport 2017:13.

Lindqvist, U. 2017. Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenundersökningar i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, Värmdö kommun 2012-2016 . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:13.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2017. Underlag till lokala åtgärdsprogram, Täby kommun 2017. Del 1 – Ekologisk och kemisk status, identifierade miljöproblem, preliminära förbättringsbehov, förslag till kunskapshöjande åtgärder. Naturvatten AB, Rapport 2017:15.

Lindqvist, U. och A. Gustafsson. 2017. Recipientkontroll Veolia Sweden AB Norrtälje kommun 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:16.

Lindqvist, U. 2017. Näringstransporter till Björnöfjärden 2012-2016 . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:17.

Karlsson, M. & E. Rydin. 2017. Fosforbalans för Brunnsviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:18.

Hjelm, M., U. Lindqvist. 2017. Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommuns åar 2016 Bergshamraån, Bodaån, Broströmmen, Malstaån, Norrtäljeån, Penningbyån, Skeboån och Tulkaströmmen

Gustafsson, A & U. Lindqvist. 2017. Planeringsunderlag för nedre Fyrisån. Översikt över ekologisk och kemisk status samt förbättringsbehov med hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten. Naturvatten AB, Rapport 2017:20.

Lindqvist, U. 2017. Sedimentundersökning vid Uppnäs-Rådmansö, juni 2017 . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:21.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2017. Naturvärdesinventering av sjöstranden vid Vårby Strandpark 2017. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:22.

Gustafsson, A. & M. Hjelm. 2017. Status och naturvärden i Herrgloet, Simpevarp 2017. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:23.

Fosforbudget Vallentuna

Provfiske och vattenveg

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2017. Undersökning av bottenfaunan i Stockholm stad – Inventering av 10 sjöar och 3 mälarvikar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:23.

Lindqvist, U. & E. Rydin. 2017. Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenundersökningar i Granfjärden, Östhammars kommun 2017. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:24

Lindqvist, U. & E. Rydin. 2017. Läckageexperiment i sedimentkärnor från Granfjärden, Östhammars kommun 2017.  Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:25.

Lindqvist, U. och A. Gustafsson. 2017. Provtagning och statusklassning för Måsnaren, 2016-2017. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:26.

Lindqvist, U. 2017. PM – Redovisning av Ullnatippens kontrollprogram 2017 . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:27.

Marina naturvärden

Lindqvist, U. och T. Odelström 2017. Kallkällan vid Råbäcken, Hemavan . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:29

Stråe, D., P. Ridderstolpe, A. Gustafsson & M. Karlsson. 2017. Modellering och åtgärdsidentifiering för Måsnaren, Södertälje kommun. WRS, Rapport nr XXX.

Stråe, D., A. Gustafsson, D. van der Nat, E. Rydin & U. Lindqvist. 2017. Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån. WRS, Rapport nr XXX.

Stråe, D., A. Gustafsson, D. van der Nat, E. Rydin & U. Lindqvist. 2017. Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Drevviken. WRS, Rapport nr XXX.