2017

« Tillbaka

Gustafsson, A. 2017. Miljögifter i Oxundaåns vattensystem. Sammanställning och bedömning av mätdata från sjöar och vattendrag till och med 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:1. Anna Gustafsson 2017:1

Hjelm, M., A. Gustafsson & M., Arvidsson. 2017. Ullnasjön, Rönningesjön och Hägernäsviken 2016. Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:2. Malin Hjelm, Anna Gustafsson, Mia Arvidsson 2017:2

Lindqvist, U. Och A. Gustafsson. 2017. Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2014-2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:3. Ulf Lindqvist och Anna Gustafsson 2017:3

Gustafsson, A., E. Rydin & U. Lindqvist. 2017. Vattenkvalitet och plankton i Vallentunasjön 2016. Utvärdering av effekter av biomanipulering. Naturvatten AB, Rapport 2017:4. Anna Gustafsson, Emil Rydin och Ulf Lindqvist 2017:4

Lindqvist, U. 2017. Miljötillståndet i Långsjön före och efter aluminiumbehandling 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:5. Ulf Lindqvist 2017:5

Hjelm, M., M. Arvidsson & A. Gustavsson. 2017. Yngelinentering 2016 Björnöfjärden och Fjällsviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:6. Malin Hjelm, Mia Arvidsson, Anna Gustafsson 2017:6

Gustavsson, A. & U. Lindqvist. 2017. Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2016. Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:7. Anna Gustafsson & Ulf Lindqvist 2017:7

Lindqvist, U. 2017. PM – Redovisning av Ullnatippens kontrollprogram 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:8. Ulf Lindqvist 2017:8

Hjelm, M., A. Gustafsson & M., Arvidsson. 2017. Aluminium i biota III – Halter i fisk, bottendjur och blåstång 2012-2016 i den aluminiumbehandlade Björnöfjärden samt referensområden. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:9. Malin Hjelm, Anna Gustafsson, Mia Arvidsson 2017:9

“Gustafsson, A., U. Lindqvist & M., Arvidsson. 2017. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2016 Lejondalssjön, Örnässjön, Lillsjön och Lillån. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:10. Anna Gustafsson, Ulf Lindqvist och Mia Arvidsson 2017:10

Lindqvist, U. 2017. Provfiske i Björnöfjärden och Fjällsviksviken, sommaren 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:11. Ulf Lindqvist 2017:11

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2017. Bottenfaunaundersökning 2016 – Björnöfjärden och Fjällsviksviken, Värmdö kommun. Naturvatten AB, Rapport 2017:12. Anna Gustafsson och Ulf Lindqvist 2017:12

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2017. Förslag till miljöövervakningsprogram för Måsnaren. Naturvatten AB, Rapport 2017:13. Anna Gustafsson och Ulf Lindqvist 2017:13

Lindqvist, U. 2017.Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenundersökningar i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, Värmdö kommun 2012-2016 . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:13. Ulf Lindqvist 2017:14

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2017. Underlag till lokala åtgärdsprogram, Täby kommun 2017. Del 1 – Ekologisk och kemisk status, identifierade miljöproblem, preliminära förbättringsbehov, förslag till kunskapshöjande åtgärder. Naturvatten AB, Rapport 2017:15. Anna Gustafsson och Ulf Lindqvist 2017:15

Lindqvist, U. och A. Gustafsson. 2017. Recipientkontroll Veolia Sweden AB Norrtälje kommun 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:16. Ulf Lindqvist och Anna Gustafsson 2017:16

Lindqvist, U. 2017. Näringstransporter till Björnöfjärden 2012-2016 . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:17. Ulf Lindqvist 2017:17

Karlsson, M. & E. Rydin. 2017. Fosforbalans för Brunnsviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:18. Magnus Karlsson & Emil Rydin 2017:18

“Hjelm, M., U. Lindqvist. 2017. Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommuns åar 2016 Bergshamraån, Bodaån, Broströmmen, Malstaån, Norrtäljeån, Penningbyån, Skeboån och Tulkaströmmen Malin Hjelm & Ulf Lindqvist 2017:19

Gustafsson, A & U. Lindqvist. 2017. Planeringsunderlag för nedre Fyrisån. Översikt över ekologisk och kemisk status samt förbättringsbehov med hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten. Naturvatten AB, Rapport 2017:20. Anna Gustafsson och Ulf Lindqvist 2017:20

Lindqvist, U. 2017. Sedimentundersökning vid Uppnäs-Rådmansö, juni 2017 . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:21. Ulf Lindqvist 2017:21

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2017. Naturvärdesinventering av sjöstranden vid Vårby Strandpark 2017. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:22. Mia Arvidsson & Anna Gustafsson 2017:22

Gustafsson, A. & M. Hjelm. 2017. Status och naturvärden i Herrgloet, Simpevarp 2017. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:23. Anna Gustafsson & Malin Hjelm 2017:23

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2017. Undersökning av bottenfaunan i Stockholm stad – Inventering av 10 sjöar och 3 mälarvikar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:23. Mia Arvidsson & Anna Gustafsson 2017:23

Lindqvist, U. & E. Rydin. 2017. Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenundersökningar i Granfjärden, Östhammars kommun 2017. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:24 Ulf Lindqvist och Emil Rydin 2017:24

Lindqvist, U. & E. Rydin. 2017. Läckageexperiment i sedimentkärnor från Granfjärden, Östhammars kommun 2017. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:25. Emil Rydin och Ulf Lindqvist 2017:25

Lindqvist, U. och A. Gustafsson. 2017. Provtagning och statusklassning för Måsnaren, 2016-2017. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:26. Ulf Lindqvist och Anna Gustafsson 2017:26

Lindqvist, U. 2017. PM – Redovisning av Ullnatippens kontrollprogram 2017 . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:27. Ulf Lindqvist 2017:27

Gustafsson, A. & G. Johansson. 2017. Kartläggning av marina naturvärden i Slätön-Medholma naturreservat. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:28. Anna Gustafsson och Gustav Johansson 2017:28

Lindqvist, U. och T. Odelström 2017. Kallkällan vid Råbäcken, Hemavan . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2017:29 Ulf Lindqvist och Tommy Odelström 2017:29

Stråe, D., P. Ridderstolpe, A. Gustafsson & M. Karlsson. 2017. Modellering och åtgärdsidentifiering för Måsnaren, Södertälje kommun. WRS, Rapport nr XXX.

Övriga rapporter:
Stråe, D., A. Gustafsson, D. van der Nat, E. Rydin & U. Lindqvist. 2017. Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån. WRS, Rapport nr XXX.

Stråe, D., A. Gustafsson, D. van der Nat, E. Rydin & U. Lindqvist. 2017. Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Drevviken. WRS, Rapport nr XXX.