VATTENKVALITET

Vår verksamhet inom detta område inriktas mot undersökning av vattendrag, sjöar och kust samt artificiella vatten som dag- och lakvatten. Vattenkvalitetsundersökningarna inleds i fält med provtagning och registrering av basvariabler som temperatur och syrgasförhållanden, och avslutas hos våra samarbetspartners Erkenlaboratoriet (Uppsala Universitet) och ALS Global.