FISK

Vi erbjuder undersökningar av fisksamhället i sjöar, vattendrag och kustområden genom provfiske med standardiserade översiktsnät eller elfiske. Vi utför även notning av sikyngel och innehar certifikat för inventeringsfiske med undervattensdetonationer. Sedan företaget startades 2001 har vi årligen varit engagerade i uppdrag som omfattat olika typer av provfisken och fiskundersökningar, inklusive åldersbestämning, miljögiftsanalyser och fysiologiska samt biokemiska studier.