2005

« Tillbaka

Gustafsson, A. 2005. Bottenfauna i Broströmmen 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:1.

Gustafsson, A. 2005. Bottenfauna i Edsån 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:2.

Gustafsson, A. 2005. Bottenfauna i tre vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:3.

Gustafsson, A. 2005. Bottenfauna i Norrtäljeån 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:4.

Gustafsson, A. 2005. Åtgärder i två vikar av Ältasjön. Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:5.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2005. Sjöarna i Täby kommun 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:6.

Lindqvist, U. 2005. Recipientundersökningar i Edeboviken, Galtfjärden och Singöfjärden 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:7.

Lindqvist, U. 2005. Kontrollprogram för Arninge golfklubb 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:8.

Lindqvist, U. 2005. Limnologisk undersökning av Skeboån 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:9.

Lindqvist, U. 2005. Limnologisk undersökning av Norrtäljeån 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:10

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2005. Miljötillstånd och näringstransporter i de större vattensystemen i Norrtälje kommun 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:11.

Gustafsson, A. 2005. Restaurering av fiskvandringsled mellan Salnö insjöar och havet. Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:12.

Gustafsson, A. 2005. Restaurering av Köpmanholmsmaren. Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:13.

Gustafsson, A. 2005. Bottenfaunaundersökning i Hallstaviksområdet våren 2005. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:14.

Lindqvist, U. 2005. Miljötillståndet i Kvisthamraviken 1998-2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:15.

Lindqvist, U. 2005. Provfiske efter kräftor i Limmaren. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:16.

Gustafsson, A. 2005. Muddring av Hästnässundet. Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:17.

Gustafsson, A. 2005. Vattenvegetation i Strömsviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:18.

Gustafsson, A. 2005. Fosfor i sediment från Fagersjöviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:19.

Gustafsson, A. 2005. Miljötillståndet i Norrviken 2005. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:20.

Gustafsson, A. 2005. Naturvärden vid Riddersholm. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:21.

Gustafsson, A. 2005. Inventering av småsvalting i Mälaren 2005. Asknäsviken, Sandudden, Gräsholmen, Herrmete och Slagstabadet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:22.

Gustafsson,A. 2005. Inventering av fastsittande vegetation i Edeboviken och utanförliggande fjärdar 2005. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:23.

Lindqvist, U. 2005. Metall- och bottenfaunaundersökning i Karbyån. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:24.

Gustafsson, A. Biotopkartering 2005 – Hargsån, Verkaån, Frestabäcken och Vallentunasjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2005:29.

« Tillbaka