KRÄFTOR OCH KRÄFTFISKE

När augustimörkret faller är det kräftornas tid.
Välkomna till Erken för att uppleva ett rikt och spännande kräftfiske i ostörda vatten eller för att köpa nyfångade kräftor!