PROVTAGNING

Med specialutvecklad utrustning och båtar anpassade till provtagning – bland annat en hydrokopter och en vattenjetdriven aluminiumbåt försedd med vinsch och sidoseende sonar – utför vi provtagning under hela året och i de allra flesta vattenmiljöer.
Vi förfogar över båtar av olika storlek och sort och kan därför vid varje enskilt tillfälle välja den som är bäst lämpad med hänsyn till miljöpåverkan och aktuell provtagningstyp.