KISELALGER

Kiselalger är en välfungerande miljöindikator för näringsstatus och surhet i vattendrag och ger också information om vattenmiljöns biologiska mångfald. I samarbete med Erkenlaboratoriet, Uppsala Universitet erbjuder vi fullständiga kiselalgundersökningar från provtagning till utvärdering av data.