2014

« Tillbaka

Gustafsson, A. 2014. Ullnasjön, Rönningesjön, Käringsjön och Hägernäsviken 2013 – Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:1.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2014. Bottenfaunaundersökning 2013
– Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:2.

Lindqvist, U. 2014. Provfiske i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, sommaren 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2014:3.

Gustafsson, A. 2014. PM Sigtuna åar 2012-2013 – Hargsån, Vidboån och Rickebyån. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:4.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2014. Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2013 – Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:5.

Gustafsson, A. & E. Rydin. 2014. Vattenkvalitet och plankton i Vallentunasjön 2013 – Uppföljning av effekter av biomanipulering. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:6.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2014. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2013 – Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:7.

Lindqvist, U. 2014. Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenundersökningar i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, Värmdö kommun 2012-2013. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:8.

Gustafsson, A. 2014. Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommuns åar 2013. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:9.

Arvidsson, M., Lindqvist, U. & A. Gustafsson. 2014. Recipientkontroll Veolia Vatten AB − Norrtälje kommun 2013. Kustområden, sjöar och vattendrag. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:10.

Arvidsson, M. 2014. Läckagebenägen fosfor i Björnöfjärdens bottensediment 2014. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:11.

Lindqvist. U. 2014. Vattenkemiska undersökningar av Björnöfjärdens tillflöden under 2012–2013. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:12.

Gustafsson, A. & M. Arvidsson. 2014. Gäddans rekrytering i Säbyvik, Österåker kommun 2014. Jämförelser med lokala och regionala referensområden. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:13.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2014. Biotopkartering av sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde – 2014 Oxundasjön, Edssjön, Rösjön, Vibyån, Fjätursbäcken, Rösjöbäcken, Väsjöbäcken och Ormstaån. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:14.

Gustafsson, A. 2014. Inventering av vattenvegetation i Garnsviken 2014. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:15.

Gustafsson, A. 2014. Marin naturinventering av fem kuststräckor i Tyresö kommun 2014. Översiktlig kartering samt bedömning av naturvärden och känslighet. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:16.

Gustafsson, A. 2014. Biologiska undersökningar vid Midgårdsbadet 2014. Växtplankton, djurplankton, bottenfauna, vattenväxter och trådalger. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:17.

Gustafsson, A. 2014. Märstaån – översikt av status, MKN och åtgärdsbehov 2014. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:18.

Lindqvist, U. & T. Jansson. 2014. Kartering av vattenbiotopen i Turingeån – november 2014. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:19.

Lindqvist, U. 2014. Undersökning av bottnar och vattenvegetation i Österviken inför eventuell byggnation av flytbrygga. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:20.

Lindqvist, U. & T. Jansson. 2014. Biologiska undersökningar i Norrån/Långsjöbäcken – oktober 2014. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:21.

Lindqvist, U. 2014. Översiktlig inventering av Norrån, Långsjöbäcken och Matrammsbäcken. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:22.

Lindqvist, U. 2014. Syretäringsförsök i sediment från Björnöfjärden och Fjällsviksviken. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:23.

Gustafsson, A. 2014. Vattenvegetation i Stockholms stad. Judarn, Kyrksjön, Laduviken, Trekanten, Långsjön, Flaten, Fiskarfjärden, Riddarfjärden, Ulvsundasjön och Årstaviken 2014. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:24.

Gustafsson, A., G. Johansson, J. Persson, J. Hansen & M. Arvidsson. 2014. Fiskereproduktion i naturtyperna estuarier (1130) och laguner (1150) i Bottenviken och Bottenjavet. Pilotdrift och utvärdering 2014. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:19.
Läs rapporten >

« Tillbaka