2011

« Tillbaka

Lindqvist, U. 2011. Resultat från vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2010. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:1.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2011. Bottenfauna i Södermanlands och Östergötlands län 2010. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:2.

Lindqvist, U. 2011. Kompletterande studie av Borgasjön – Påverkan av organiskt material. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:3.

Gustafsson, A., H. Schreiber, U. Lindqvist & E. Rydin. 2011. Mot god status i Norrviken – En metodbeskrivning för åtgärdsinriktat arbete inom vattenförvaltningen med Norrviken som modell. Rapport från Naturvatten i Roslagen AB och Ekologigruppen AB.
> Läs rapporten

Lindqvist, U. 2011. Konsekvensbeskrivning av Brickagruvan. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:4.

Lindqvist, U. 2011. Biologiska undersökningar av Västeråsfjärden vid Kraftvärmeverket i Västerås 2010. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:5.

Gustafsson, A. & M. Arvidsson. 2011. Ullnasjön, Rönningesjön och Hägernäsviken 2010. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:6.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2011. Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2010. Naturvatten i Roslagen AB,
Rapport 2011:7.

Rydin, E. 2011. Vattenkemi och plankton i Vallentunasjön 2010. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:8.

Arvidsson, M. 2011. Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommun 2010 – Bergshamraån, Bodaån, Broströmmen, Malstaån, Norrtäljeån, Penningbyån, Skeboån och Tulkaströmmen. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:9.

Arvidsson, M. 2011. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2010 – Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:10.

Gustafsson, A., M. Arvidsson & U. Lindqvist. 2011. Recipientkontroll Veolia Vatten AB Norrtälje kommun 2010. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:11.

Lindqvist, U., E. Rydin & T. Jansson. 2011. Näringsomsättningen i Drottningholms dammar 2010-2011. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:12.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2011. Stavsnäs vinterhamn – Kartering av marina naturvärden 2011. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:13.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2011. Pålsundsstrand – Kartering och bedömning av marina naturvärden 2011. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:14.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2011. Skutvikshagen – Kartering och bedömning av marina naturvärden 2011. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:15.

Lindqvist, U. 2011. Undersökning av bottnarna vid Flottskär inför eventuell muddring. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:16.

Arvidsson, M. 2011. Yngelinventering i Skarpösundet, Fjällsviksviken och Björnöfjärden 2011. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:17.

Arvidsson, M., H. Schreiber, G. Johansson & J. Persson. 2011. Inventering av abborre och gädda vid Västernorrlands kust 2011. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:18.

Arvidsson, M. 2011. Makrofytinventering i fem sjöar i Stockholms län 2011 – Garnsviken, Väntholmsviken, Tullingesjön, Albysjön och Sörsjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:19.

Arvidsson, M., U. Lindqvist & A. Gustafsson. 2011. Limniska undersökningar av fyra sjöar i Nacka kommun 2011 – Vattenvegetation, provfiske, bottenfauna och vattenkemisk-fysikalisk undersökning. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:20.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2011. Kartering av limniska naturvärden – Lovön, Kärsön och Fågelön m.fl. öar 2011. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:21. Även publicerad av Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2012:5,
ISBN: 978-91-7281-475-2.
> Läs rapporten

Lindqvist, U. 2011. Bottenfaunaundersökning i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet juni 2011. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:22.

Lindqvist, U. 2011. Provfiske i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet sommaren 2011. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2011:23.

Arvidsson, M. & E. Rydin. 2011. Läckagebenägen fosfor i Bornsjöns sediment – Kvantifiering i olika bottenområden för aluminiumdosering. Naturvatten i Roslagen AB,
Rapport 2011:24.

« Tillbaka