ERKENKRÄFTAN

Relativt mycket historiska uppgifter finns om Erken som en unik kräftsjö. Redan på 1690-talet nämns i skrifter att månglerskor köpte upp “krabbor” vid sjön. Erken var vid seklets början en av de mest kräftproduktiva sjöarna i landet. Tidvis avkastade sjön närmast ofattbara mängder kräftor. Förmodligen var den årliga totalfångsten störst under 1920-talet, då dåtida statistik visade att uppemot 50 000 tjog såldes till främst Stockholm, Uppsala och Gävle.
Till denna fångst skall läggas dels egen konsumtion vid gårdarna runt sjön och dels kräftor som tjuvfiskades, en på denna tid tämligen omfattande verksamhet. Sammantaget skulle det kunna röra sig om kanske 75 ton kräftor.

Erken drabbades av kräftpest 1930 och 36 år därefter inplanterades den amerikanska pestresistenta arten signalkräfta i sjön genom
ett samarbete mellan Sötvattenslaboratoriet och Erkenlaboratoriet. Under 1970-talet arbetade forskare tillsammans med vattenägare med att provfiska och flytta kräftor i syfte att ge dem en större utbredning över sjön.

Det nya kräftbeståndet utvecklades väl och 1983 släpptes kräftfisket fritt för Erkens vattenägare. Idag är Erken åter en högavkastande kräftsjö och vi kan erbjuda möjligheter att ta del av en av våra kanske mest mytomspunna traditioner – kräftfisket!
Vårt fiske utgår från Norr Malma gård och vi samarbetar även med Jersö gård och Stjärnholms gård under varunamnet Erkenkräftan