SEDIMENT

Sediment i sjöar och hav utgör ett arkiv som återspeglar den historiska belastningen av näringsämnen och miljögifter och kan därmed ge värdefull information om status i nuläget, det ursprungliga tillståndet och haltutvecklingen över tid. Vi har gedigen erfarenhet av olika typer av sedimentundersökningar och är ledande när det gäller uttolkning av sedimentets halt av olika fosforformer, risk för fosforläckage från bottnar (s.k. internbelastning) och åtgärder mot detta oönskade fenomen. Denna kunskap är mycket användbar vid restaurering av övergödningsdrabbade sjöar och särskilt aktuell i det alltmer intensifierade vattenförvaltningsarbetet. I samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala län och Östhammar kommun undersöker vi möjligheterna att åtgärda internbelastning även i kustområden. För kemiska analyser samarbetar vi med Erkenlaboratoriet, Uppsala Universitet och ALS Global.