2013

« Tillbaka

Johansson, G. & A. Gustafsson. 2013. Raggsträfse i norra Kalmar län.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:1.

Arvidsson, M. 2013. Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:2.

Arvidsson, M & E. Rydin. 2013. Undersökning av rörlig fosfor i
Neglingevikens och Vårgärdssjöns bottensediment. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:3.

Arvidsson, M. 2013. Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommun 2012 – Bergshamraån, Bodaån, Broströmmen, Malstaån, Norrtäljeån, Penningbyån, Skeboån och Tulkaströmmen. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:4.

Lindqvist, U. 2013. Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenundersökningar i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, Värmdö kommun 2011-2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:5.

Gustafsson, A. & E. Rydin. 2013. Vattenkvalitet, plankton och vattenväxter i Vallentunasjön 2012. Uppföljning av effekter av biomanipulering. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:6.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2012. Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:7.

Arvidsson, M. & E. Rydin. 2013. Fosforns fördelning i sju sjöars bottensediment inom Tyresåns avrinningsområde – Kvarnsjön, Gömmaren, Ådran, Trehörningen, Orlången, Magelungen och Långsjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:8.

Arvidsson, M. & Ulf Lindqvist. 2013. Recipientkontroll Veolia Vatten AB − Norrtälje kommun 2012. Kustområden, sjöar och vattendrag. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:10.

Gustafsson, A. 2013. Ullnasjön, Rönningesjön, Käringsjön och Hägernäsviken 2012. Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:11.

Lindqvist. U. 2013. Vattenkemiska undersökningar av Björnöfjärdens tillflöden under 2012. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2013:12.

Lindqvist, U. 2013. Biologiska undersökningar av Västeråsfjärden vid Kraftvärmeverket i Västerås 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:13.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Naturinventering av Tappsunds sjöstrand, Ekerö 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:14.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Biotopkartering av sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde – Steg. Sammanställning av inventerade områden fram till 2012.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:15.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering i Säbyvik 2013 – Sammanfattande resultat och jämförelser. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:16.

Gustafsson, A. 2013. Vattenplan för Upplands-Bro kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:17.

Arvidsson, M., Rydin, E. & U. Lindqvist. 2013. Undersökning av intern belastning och läckagebenägen sedimentfosfor i Norrviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:18.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering i Långvinds- och Harkskärsområdet – Gävleborgs län 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:19.
Läs rapporten >

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering 2013 – Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:20.

Gustafsson, A. 2013. Inventering av vattenväxter i åtta sjöar i Stockholms län 2013 Garnsviken, Albysjön, Viren, Stora och Lilla Skogssjön, Muskan, Fjättersjön samt Mälaren-Skarven. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:21.
Läs rapporten >

Gustafsson, A. 2013. Vattenplan för Sigtuna kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:22.

Gustafsson, A. 2013. Vattenplan för Upplands Väsby kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:23.

Gustafsson, A. 2013. Småsvalting. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:25.

Lindqvist, U. 2013. Miljötillstånd och naturvärden i Gyllingesjön, Stavabäcken och Narbäcken 2011-2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:26.

Lindqvist. U. 2013. Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar i Edsviken 2010-2012. Naturvatten i Roslagen. Rapport 2013:27.

Lindqvist, U. 2013. Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:28.
Läs rapporten>

Odelström. T., P. Odelström och U. Lindqvist. 2013. Kräftbestånden iStrömarån – historik och förvaltning av bestånden. Naturvatten i Roslagen. AB. Rapport 2013:31.

Odelström. T., P. Odelström och U. Lindqvist. 2013. Kräftbestånden iForsmarksån – historik och förvaltning av bestånden. Naturvatten i Roslagen. AB. Rapport 2013:32.

Lindqvist, U. 2013. Kräftbeståndet i Forsmarksån. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:32.

« Tillbaka