2006

« Tillbaka

Gustafsson, A. 2006. Dagvattenanläggningar i Vigelsjö och Grind, Norrtälje. Resultat av kontrollprogram 2005. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:1.

Jansson, T., Sahlin, E. & U. Lindqvist. 2006. Väsjöns djupförhållanden januari 2006. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:2.

Rydin, E. & U. Lindqvist. 2006. Fosforbelastningen till Malmsjön (Botkyrka kommun) – ger en sjörestaurering långvarig effekt? Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:3.

Gustafsson, A., Blenckner, T., Rydin, E. & T. Odelström. 2006. Långtidsutvärdering av det gemensamma miljökontrollprogrammet för fiskodlingarna på Åland 1993-2003. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:4.

Gustafsson, A. 2006. Översikt av naturvärden vid Hargsån, Verkaån, Frestabäcken och Vallentunasjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:5.

Gustafsson, A. 2005. Miljötillståndet i Norrtäljeviken 2005. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:6.

Lindqvist, U. 2006. Limnologisk undersökning av Norrtäljeån 2005. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:7.

Lindqvist, U. 2006. Limnologisk undersökning av Skeboån 2005. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:8.

Rydin, E. 2006. Rörlig fosfor i Långsjöns sediment. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:9.

Lindqvist, U. 2006. Vattenkemisk undersökning av Edsån 2005. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:10.

Lindqvist, U. & K. Odelström. 2006. Signalkräftbeståndet i Sparren 2006. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:11.

Odelström, K. 2006. Rapport över sumpningsförsök med flodkräfta i Limmaren 2006. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:12.

Rydin, E. & U. Lindqvist. 2006. Fosforbelastning till Malmsjön (Botkyrka kommun) – ger en sjörestaurering långvarig effekt? Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:13.

Gustafsson, A. 2006. Inventering av småsvalting i Mälaren 2006. Sandudden, Asknäsviken, Gräsholmen, Herrmete, Södran, Fantholmen, Lundhagsbadet och Slagstabadet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:14.

Gustafsson, A. 2006. Eftersök av nya lokaler för småsvalting i Mälaren 2006. Västra Högholmen, Notskären, Vadskär, Brygghusviken och östra Munsön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:15.

Gustafsson, A. 2006. Bottenfaunaundersökning i Hallstaviksområdet 2006. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:16.

Gustafsson, A. 2006. Undersökningar av vattenvegetation, lekområden, bottenfauna och sediment i Lännerstasundet och Baggensfjärden 2006. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:18.

Gustafsson, A. 2006. Undersökningar av vattenvegetation, lekområden, bottenfauna och sediment i Edsviken 2006. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:19.

Gustafsson, A. 2006. Undersökningar av vattenvegetation, lekområden, bottenfauna och sediment vid Lidingöbron 2006. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:20.

Odelström, K. & T. Odelström. 2006. Finns det flodkräftor i Indalsälven vid Järkvissle? Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:21.

Lindqvist, U. 2006. Väsjöns vatten-, sedimentkemi och bottenfauna 2005-2006. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:22.

Lindqvist, U. 2006. Recipientkontrollprogram för Kvisthamraviken 2006. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:23.

Rydin, E. 2006. Sedimentfosfor i Kyrksjön och Lillsjön (Hölö). Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:24.

Lindqvist, U. 2006. Recipientkontrollprogram för Ullnatippen 2006. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:25.

Lindqvist, U. 2006. Kontrollprogram för Arninge golfklubb 2005. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2006:26.

« Tillbaka