VÄXT- OCH DJURPLANKTON

Växtplanktonanalys ingår som en biologisk indikator i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och ger också värdefull information om förekomsten av potentiellt toxiska cyanobakterier, något som kan vara viktigt att känna till särskilt vad gäller bad- och fiskesjöar. Undersökningar av djurplankton
är mindre vanliga, men kan ge viktig kunskap om sjöekosystemets funktion exempelvis inför åtgärder i form av så kallad bio-manipulering. I samarbete med Erkenlaboratoriet, Uppsala Universitetr vi fullständiga planktonundersökningar från provtagning till utvärdering av data.