MILJÖUNDERSÖKNINGAR

Vi erbjuder undersökningar och utredningar inom limniska och marina miljöer och arbetar även med artificiellt vatten som dag- och lakvatten. För ytterligare information om våra tjänster, välj avdelning i listan till vänster.

Vi strävar efter att inom varje uppdrag verka för en hållbar utveckling och att beskriva och belysa vattenfrågorna ur ett helhetsperspektiv. Grundläggande utgångspunkter i vårt arbete är de krav som ställs genom vattenförvaltningen och de nationella miljökvalitetsmålen.

Vår affärsidé: Naturvatten erbjuder kostnadseffektiva undersökningar och utredningar inom vattenmiljöområdet till alla som vill verka för ett hållbart nyttjande av ytvatten.