2008

« Tillbaka

Gustafsson, A. 2008. Vegetationskartering av Kundbysjön 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:1.

Lindqvist, U. 2008. Förslag till ny recipientkontroll för Hallsta Pappersbruk. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:2.

Gustafsson, A. 2008. Biotopkartering av Rönningesjön och Ullnaån 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:3.

Gustafsson, A. 2008. Vegetationsinventering av Hägernäsviken 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:4.

Gustafsson, A. 2008. Vegetationsinventering av Rönningesjön 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:5.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2008. Miljötillstånd och näringstransporter i de större vattensystemen i Norrtälje kommun 2006. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:6.

Gustafsson, A. 2008. Miljötillståndet i Norrtäljeviken 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:8.

Lindqvist, U. 2008. Norrtäljeån. Recipientundersökning 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:9.

Lindqvist, U. 2008. Skeboån. Recipientundersökning 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:10.

Lindqvist, U. & E. Rydin. 2008. Gullringen – djupförhållanden och sediment. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:11.

Lindqvist, U. & A. Gustafsson. 2008. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:12.

Gustafsson, A. 2008. Kartering av marina naturvärden vid Östra Kullön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:13.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2008. Miljötillståndet i Rönningesjön, Ullnasjön och Hägernäsviken 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:13.

Lindqvist, U. 2008. Bergshamraviken – miljötillståndet under perioden 1979-2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:14.

Lindqvist, U. 2008. Metallanalyser i sediment och vatten från Rönningesjön och Hägernäsviken 2007-2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:15.

Gustafsson, A. 2008. Inventering av vattenväxter vid södra Drakudden. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:16.

Lindqvist, U., Rydin, E., Odelström, T & K. Pettersson. Länna-Kyrksjö 2006-2007. Vatten, växtlighet, näringsomsättning och kräftor. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:17.

Lindqvist, U. 2008. Recipientkontrollprogram för Ullnatippen 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:18.

Gustafsson, A. 2008. Inventering av undervattensvegetation vid Östra Kullön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:19.

Lindqvist, U. 2008. Provfiske i Järlasjön 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:20.

Lindqvist, U. 2008. Provfisken i Västmanlands län 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:21.

Gustafsson, A. 2008. Vegetationsinventering i Gullringen. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:22.

Lindqvist, U. 2008. Provfiske i Gullringen 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:23.

Rydin, E. 2008. Fosfor i Somrans vattenvegetation och sediment. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:24.

Rydin, E. 2008. Fosfor i kyrkvikens sediment. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:25.

Lindqvist, U. 2008. Bottenfauna i Täby kommun 2007-2008 – Hägernäsviken och Rönningesjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:26.

Odelström, T. 2008. Naturvärdesbedömning av fyra sjöar vid Forsmarks kärnkraftverk. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:27.

Gustafsson, A. 2008. Inventering av makrofyter i Stockholms län 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:29. Läs rapporten >

Gustafsson, A. 2008. Småsvalting i Mälaren – läge och trender i Stockholms län 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:30.

Lindqvist, U. 2008. Sävja gård. Transportberäkningar av närsalter och metaller. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:31.

Lindqvist, U. 2008. Miljötillstånd och näringstransporter i de större vattensystemen i Norrtälje kommun 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:32.

Lindqvist, U. 2008. Miljötillstånd och näringstransporter i de större vattensystemen i Norrtälje kommun 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:32.

Lindqvist, U. 2008. Nenningesund. Höggarnsfjärden och Prästfjärdens vattenmiljö. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2008:33.

« Tillbaka