KRÄFTOR

Tillsammans har vår personal mer än 70 års erfarenhet i form av praktiskt arbete och forskning kring kräftor och kräftfiske vilket ger oss en unik kompetens inom detta område. Utöver standardiserade provfisken med mjärdar enligt vedertagen metodik använder vi oss av en specialutvecklad provtagnings-
utrustning. På detta sätt kan vi erbjuda kunskap om hela kräftbeståndet, och inte bara de individer som tack vare sin storlek och aktivitet vid provfisketillfället är fångstbara med mjärde.
Vi erbjuder också inventering av kräftbiotoper och kunskap om hur olika typer av kräftvatten bör förvaltas.