2004

« Tillbaka

Gustafsson, A. 2004. Undersökning av abborre i Hallsta Pappersbruks recipient Edeboviken 2003. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:1.

Lindqvist, U. 2004. Recipientundersökningar i Edeboviken, Galtfjärden och Singöfjärden 2003. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:2.

Lindqvist, U. 2004. Vattenkemisk undersökning av Hargsån 2003-2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:3.

Lindqvist, U. 2004. Vattenkemisk undersökning av Hagbyån 2003-2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:4. Läs rapporten >

Gustafsson, A. 2004. Utvärdering av resultat av miljökontrollprogram för åländska fiskodlingar 2003. Avsnitt ur rapport från Ålands fiskodlarförening. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:5.

Lindqvist, U. 2004. Kontrollprogram för Arninge golfklubb 2003. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:6.

Gustafsson, A., U. Lindqvist och E. Rydin. 2004. Del av MKB för Hallstaviks avloppsreningsverk – påverkan på vattenrecipienten. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:7.

Gustafsson, A. 2004. Tillfälliga hamnar på Lovön. Påverkan på vattenlevande organismer. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:7B.

Lindqvist, U. 2004. Limnologisk undersökning av Norrtäljeån 2003. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:8.

Lindqvist, U. 2004. Limnologisk undersökning av Skeboån 2003. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:9.

Lindqvist, U. 2004. Sedimentprovtagning i Ludden 31/3 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:10.

Lindqvist, U. 2004. Sedimentprovtagning i dagvattendike vid Görla industriområde, Norrtälje kommun 7/4 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:11.

Lindqvist, U. 2004. Vattenprovtagning vid Salmunge bränsleflislager 28 april 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:12.

Gustafsson, A. 2004. Tillfälliga hamnar på Lovön. Påverkan på riksintresset för yrkesfiske. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:13.

Gustafsson, A. 2004. Bottenfaunaundersökning i Hallstaviksområdet våren 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:13B.

Lindqvist, U. 2004. Limnologisk undersökning av Norrtälje kommuns större vattensystems utflöden i havet under 2003. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:14.

Gustafsson, A. 2004. Östermaren – vattenkvalitetsundersökning. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:15.

Lindqvist, U. 2004. Sedimentprovtagning i dammen vid Norrtäljetvätten, september 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:16.

Gustafsson, A. 2004. Vattenkvalitetsundersökning av Ludden 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:17.

Odelström, T. & U. Lindqvist. 2004. Undersökning av flodkräftor i Strömmarån. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:18.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2004. Sjöarna i Täby kommun 2003. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:19.

Lindqvist, U. 2004. Provfiske, bottenfaunaundersökning och kontroll av vattenkemi i Kvisthamraviken 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:20.

Lindqvist, U. 2004. Vattenprovtagning vid Salmunge bränsleflislager oktober 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:21.

Gustafsson, A. 2004. Miljötillståndet i Norrtäljeviken 2004. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2004:22.

« Tillbaka