naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


OM NATURVATTEN

Naturvatten i Roslagen AB är ett personalägt aktiebolag som
bildades 2001. Vi arbetar som konsulter inom vattenmiljöområdet
och arrangörer av kräftfiskeevent och håller till på Norr Malma gård invid sjön Erken i Roslagen.

Vi har mångårig erfarenhet av vattenmiljöundersökningar och -utredningar och erbjuder en hög och bred kompetens inom detta område. Vi arbetar oberoende och opartiskt och eftersträvar alltid
hög kvalitet, kundanpassad uppdragsredovisning samt lyhörd kommunikation med våra beställare.

Våra kunder inom miljökonsultområdet är huvudsakligen myndigheter och företag samt i mindre utsträckning föreningar och privatpersoner.

Vår integritetspolicy >

linje
 
© Naturvatten 2018