naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


RAPPORTER 2009

Lindqvist, U. 2009. Undersökning av abborre i Hallsta Pappersbruks recipient Edeboviken 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:1.

Lindqvist, U. 2009. Abborrens hälsotillstånd i Järlasjön 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:2.

Lindqvist, U. & T. Odelström. 2009. Bottenfauna i Sävjaån. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:3.

Lindqvist, U. 2009. Miljötillståndet i Rönningesjön, Ullnasjön och Hägernäsviken 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:4.

Lindqvist, U. & T. Odelström. 2009. Bottenfaunaundersökning i Oxundaåns avrinningsområde 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:5.

Lindqvist, U. 2009. Recipientundersökningar i Edeboviken, Gaötfjärden och Singöfjärden 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:6.

Gustafsson, A. & M. Arvidsson. 2009. Bottenfaunaundersökningar i Hallstaviksområdet 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:7.

Rydin, E. 2009. Vattenkemi och växtplankton i Vallentunasjön 2007-2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:8.

Lindqvist, U. 2009. Sävjaån vid Sävja gård – Vattenbiotopen. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:9.

Arvidsson, M. & U. Lindqvist. 2009. Naturvärdesbedömning av Vårdsätraviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:11.

Gustafsson, A. 2009. Inventering av fastsittande vegetation – Edeboviken och utanförliggande fjärdar 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:12.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2009. Bottenfaunaundersökning i Vallbyån, Balkensån och Husbyån 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:13.

Gustafsson, A. 2009. Inventering av makrofyter 2008 – Örnässjön, Lillsjön och Lejondalssjön 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:14.

Lindqvist, U. & A. Gustafsson. 2009. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:15.

Arvidsson, M. & U. Lindqvist. 2009. Skeboån – Recipientundersökning 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:16.

Arvidsson, M. & U. Lindqvist. 2009. Norrtäljeån – Recipientundersökning 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:17.

Arvidsson, M. 2009. Bottenfaunaundersökning i Broströmmen 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:18.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2009. Miljötillståndet i Norrtäljeviken 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:19.

Odelström, T. 2009. Naturvärdesbedömning av fyra sjöar vid forsmarks kärnkraftverk. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:20.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2009. Miljötillstånd och näringstransporter i de större vattensystemen i Norrtälje kommun 2008. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:21.

Gustafsson, A. 2009. Marina naturvärden vid Inre Noret, Ljusterö. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:22.

Gustafsson, A. 2009. Limniska naturvärden vid Slottsskogen, Skokloster. Skofjärdens stränder samt Österkvarnbäcken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:23.

Gustafsson, A. 2009. Marina naturvärden vid Tyresö strand. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:24.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2009. Täljöviken – Biologiska undersökningar och värdebedömning 2009. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:25.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2009. Biotopkartering av Ullnasjön 2009. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:26.

Gustafsson, A. 2009. Badplats och småbåtshamn vid Inre Noret, Ljusterö. Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande anmälan om vattenverksamhet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:27.

Arvidsson, M. 2009. Bottenfaunaundersökningar i Hallstaviksområdet 2009. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:28.

Arvidsson, M. 2009. Bottenfaunainventering – 14 lokaler i Stockholms län 2009. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:29.

Gustafsson, A. 2009. Muddring vid Sennebyfladen, Väddö. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:30.

Gustafsson, A. 2009. Marina naturvärden vid Solbacka strand – preliminär bedömning. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:31.

Arvidsson, M. 2009. Inventering av makrofyter i Stockholms län 2009. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:32.

Gustafsson, A. 2009. Limniska naturvärden vid Jungfrusund, Ekerö. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:33.

Gustafsson, A. 2009. Inventering och naturvärdesbedömning av makrofytfloran i Norra Björkfjärden, Mälaren 2009. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:34.

Lindqvist, U. 2009. Kemiska och biologiska undersökningar vid Gruvberget – Delrapportering 2009. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:35.

Rydin, E. 2009. Aluminiumbunden fosfor i Lejondalssjöns sediment. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:36.

Lindqvist, U. 2009. Bottenfaunaundersökning i Karbyån. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2009:37.

Gustafsson, A. 2009. Småsvalting i Mälaren. Inventering i Stockholms län 2009. Länsstyrelsen i Stockholms län, december 2009.
Läs rapporten >

Gustafsson, A. & U. Hamrén. 2009. Vattenprogram Österåkers Kommun. Sjöar och vattendrag. Rapport från Naturvatten i Roslagen AB och Ekologigruppen AB.

Rapport 2010
Tillbaka

linje
 
© Naturvatten 2018