naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


RAPPORTER 2007

Rydin, E. & U. Lindqvist. 2007. Näringsflöden genom Klövsjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:1.

Lindqvist, U. 2007. Miljötillståndet i Åkeröfjärden och Hattsundet 2006. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:2.

Lindqvist, U. 2007. Miljötillståndet i Sparren 2006. Naturvatten i
Roslagen AB, Rapport 2007:3.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2007. Rönningesjön, Ullnasjön och Hägernäsviken 2006. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:4.

Lindqvist, U. 2007. Recipientundersökningar i Edeboviken, Galtfjärden och Singöfjärden 2006. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:5.

Lindqvist, U. 2007. Norrtäljeån. Limnisk undersökning 2006.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:6.

Lindqvist, U. 2007. Skeboån. Limnisk undersökning 2006.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:7.

Odelström, K. 2007. Miljötillståndet i Norrtäljeviken 2006.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:8.

Gustafsson, A., Blenckner, T.& K. Odelström. 2007. Förslag till nytt miljökontrollprogram för åländska fiskodlingar.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:9.

Lindqvist, U. 2007. Förslag till nya recipientkontrollprogram
– omarbetad version. Naturvatten i Roslagen AB,
Rapport 2007:10.

Lindqvist, U. Odelström, T. & M. Kahlert. 2007. Recipientutredning i Storhognaområdet – Bergs kommun 2006-2007. Naturvatten i
Roslagen AB, Rapport 2007:11.

Gustafsson, A. 2007. Bottenfaunaundersökning i Hallstaviksområdet 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:12.

Lindqvist, U. 2007. Inventeringsprovfiske efter kräftor i Limmaren
31 juli 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:14

Lindqvist, U. & T. Jansson. 2007. Sumpningsförsök av flodkäfta. Limmaren 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:15.

Lindqvist, U., Odelström, K. & P. Odelström. 2007. Standardiserat provfiske i Garnsviken 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:16.

Gustafsson, A. 2007. Biotopkartering av mälarstränder 2007.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:17.

Gustafsson, A. 2007. Basinventering av vattenväxter 2007.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:18.

Lindqvist, U. 2007. Förstudie av vattenkemi och bottenfauna i
Malmsjön 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:19.

Gustafsson, A. 2007. Småsvalting i Mälaren. Läge och trender i Stockholms län 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:19.
Läs rapporten >

Lindqvist, U. 2007. Norrvikens bottenfauna. Naturvatten i
Roslagen AB, Rapport 2007:21.

Lindqvist, U. 2007. Sedimentundersökning i Lännerstasundet – november 2007 Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:22.

Gustafsson, A. 2007. Biotopkartering av vattendrag 2007.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:23.

Lindqvist, U. 2007. Recipientkontrollprogram för Ullnatippen 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:24.

Lindqvist, U. 2007. Sedimentundersökning i Hjältadammen
– december 2007. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2007:25.

Rapport 2007
Tillbaka

linje
 
© Naturvatten 2018