naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


KRÄFTOR

Tillsammans har vår personal mer än 70 års erfarenhet i form
av praktiskt arbete och forskning kring kräftor och kräftfiske vilket
ger oss en unik kompetens inom detta område. Utöver
standardiserade provfisken med mjärdar enligt vedertagen
metodik använder vi oss av en specialutvecklad provtagnings-
utrustning. På detta sätt kan vi erbjuda kunskap om hela kräftb
eståndet, och inte bara de individer som tack vare sin storlek
och aktivitet vid provfisketillfället är fångstbara med mjärde.
Vi erbjuder också inventering av kräftbiotoper och kunskap
om hur olika typer av kräftvatten bör förvaltas.

 

linje
 

© Naturvatten 2018