naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 

 

KISELALGER

Kiselalger är en välfungerande miljöindikator för näringsstatus
och surhet i vattendrag och ger också information om vattenmiljöns
biologiska mångfald. I samarbete med Erkenlaboratoriet,
Uppsala Universitet erbjuder vi fullständiga kiselalgundersökningar
från provtagning till utvärdering av data.

linje
 
© Naturvatten 2018