naturvatten-milj–unders–kning

 KRÄFTOR OCH
KRÄFTFISKE

Miljöundersökningar

ERKENKRÄFTAN
KRÄFTFISKEEVENT

FÖRSÄLJNING AV KRÄFTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

fb-ikonNär augustimörkret faller är det kräftornas tid.
Välkomna till Erken för att uppleva ett rikt och spännande
kräftfiske i ostörda vatten eller för att köpa nyfångade kräftor!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linje
 
© Naturvatten 2018