naturvatten-kr”ftor

 

 

KRÄFTOR OCH
KRÄFTFISKE

Miljöundersökningar

ERKENKRÄFTAN
KRÄFTFISKEEVENT

FÖRSÄLJNING AV KRÄFTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

fb-ikon


OM NATURVATTEN

Naturvatten i Roslagen AB är ett personalägt aktiebolag som
bildades 2001. Vi arbetar som arrangörer av kräftfiskeevent och
konsulter inom vattenmiljöområdet och håller till på Norr Malma
gård invid sjön Erken i Roslagen.

Våra medarbetare har fiskat kräftor i Erken sedan 70- och 80-talet
och har en unik kunskap om de bästa fiskeplatserna i sjön samt
om kräftans biologi och funktion i ekosystemet. Sedan två
decennier tillbaka har vi anordnat kräftfiske, först i Uppsala
universitets regi och sedan i vårt egna företag. Vi eftersträvar
alltid hög kvalitet och ett upplägg som så långt som möjligt
formas efter kundens önskemål.

Våra kunder på kräftfiskeeventsidan är huvudsakligen företag
och i mindre utsträckning privata grupper.

Vår integritetspolicy >

 

 

 

 

linje
 
© Naturvatten 2018